Eforlu EKG

Koroner kalp hastalığının tanısındaki önemli testlerden biri de egzersiz testidir.

İstirahat halinde çekilen elektrokardiyogramlar bazen (EKG) gerekli olan bilgileri sağlamayabilir. Bu nedenle bazı hastalara efor yaptırılarak EKG kaydı alınır; ve bu teste egzersiz testi denir.

Bu testin invazif olmayışı, komplikasyon riskinin düşüklüğü, dinamik, kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması gibi avantajları egzersiz testinin klinik kardiyolojide en çok uygulanan testler arasında yer almasına neden olmuştur. Hastaya egzersiz yada koşu bandında veya bisiklet üzerinde yaptırılabilir.

Egzersiz testi sırasında hastanın yanında test sonuçlarının yorumunu yapan bir kardiyolog ve egzersiz testi sırasında bilgi ve deneyimi olan bir teknisyen ve/veya hemşire bulunmaktadır.
Testin Amacı;

Egzersiz testinde amaç hastanın yaşı ile ilişkili olarak kalbini belirli bir kalp atım hızına ulaştırıp kalbin efor sırasında beslenmesinde bir bozukluk olup olmadığını gözlemektir.

Testin Kullanıldığı Durumlar;

Kalp hastalığı şüphesi olan ve istirahat EKG'si normal olan atipik yakınması olanlar,

Daha önce koroner kalp rahatsızlığı geçiren hastaların fonksiyonel kapasitesinin ve egzersize yanıtının izlenmesi,

Bazı kalp kapak hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi,

Kalp ritm bozukluğu olan hastaların egzersiz ile ortaya çıkan yakınmaları ve tekrarlayan ritm bozukluklarının tespiti,

Bazı meslek gruplarında (pilot, itfaiye, toplu taşım aracı şoförleri vb.) koroner arter hastalığı riski taşıyan yakınmasız kişilerin değerlendirilmesi,

Hipertansif kalp hastalığı olup yoğun egzersiz yapmayı arzu eden hastalarda efor testine kan basıncı yanıtının değerlendirilmesi.